Creative and noble leadership can be yours!

 

Would you like personal feedback or get started right away?

Send us a message and we will get back to you soon.

You can also call Ine on 0032 496 264 976 if you prefer personal contact.
 

All the best and talk to you soon,

The Be The Wellbeing Team

Eglantierlaan 43
2020 Antwerp
Belgium

+32 496 264 976

There is a leader in all of us, regardless of your position. When you are truly yourself and close to your core, your leadership naturally shows. And if you want more, you can radiate it towards others too. On a personal, organizational and societal level.  

Be The Wellbeing offers personal coaching and in company training on mature leadership

Creativiteit

Een Be the Wellbeing workshop voor iedereen die creativiteit (verder) wil openbreken en een meer prominente rol in zijn leven en werk wil geven. 

Creativiteit

Schilderen & Collage.jpg

Het is een essentiële vaardigheid als leider om in staat te zijn je creatief potentieel aan te spreken.  Om dit potentieel ten volle te benutten is een verruimde focus nodig van louter resultaatsgerichte naar procesgerichte intelligentie. Resultaat loslaten is een grote uitdaging maar tegelijk een onmisbare kwaliteit binnen onze huidige wereld die een grote inventiviteit en creativiteit vraagt. Wanneer beide vormen worden aangesproken sta je veel sterker en gelukkiger in je leven en werk.

 

Situering

Ervaar je vaak creatieve flow in je leven en werk waar alles als het ware vanzelf gaat? Welke plaats heeft creativiteit in je leven? Denk je bij creativiteit aan ‘moetens’, het bedenken van oplossingen voor een probleem? Of kan je gemakkelijk plezier ervaren bij creatieve opdrachten en uitdagingen?

Creativiteit is voor velen een beladen woord, er hangt iets aan vast, een waardeoordeel, een overtuiging, een resultaat of verwachting. Dit leidt ertoe dat het creatief potentieel bij heel wat mensen slechts ten dele wordt aangesproken en dat er maar weinig sprake is van ‘flow’. Voorwaarden creëren waarbinnen creatieve flow kan ontstaan en gedijen, spelen een essentiële rol om op duurzame wijze productief en inventief te blijven.

Doelgroep

 • Iedereen die creativiteit (verder) wil openbreken en een meer prominente rol in zijn leven en werk wil geven.

Wat leer je?

 • Je focus uitbreiden van resultaatsgerichte creativiteit naar procesgerichte creativiteit
 • Verkennen van ongekende (en onbekende) mogelijkheden
 • Voorwaarden voor creatieve flow toepassen
 • Loslaten en in het ‘niet weten’ stappen
 • Kunnen spelen
 • Durven vertrouwen en moed opbrengen
 • Balans tussen logica en intuïtie, tussen denken en voelen, tussen innerlijke kennis en uiterlijke kennis.

 

Programma

 • Inzicht en reflecties: wat is creativiteit en zijn grote waarde?
 • Het logische en paleologische denken: een synthese
 • Contact met de eigen creativiteit exploreren. Hoe is het gesteld met mijn creativiteit? Ervaar ik creatieve flow?
 • Lineair denken versus proces denken
 • Hoe het loslaten van het resultaat vaak meer resultaat oplevert
 • Via schilder- en andere beeldende werkvormen en methodieken in het creatief proces stappen
 • Ervaren van het creatief proces en waar het, al dan niet, vast raakt
 • Contact maken met je creatief potentieel via specifieke (schilders)opdrachten (vb. tegengestelden in mijn bedrijf verenigen)

 

Didactische aanpak

 • Creativiteit vergroten doe je vooral door het te ervaren i.p.v. er over na te denken, de aanpak is dus hoofdzakelijk ervaringsgericht
 • Er wordt gebruik gemaakt van zowel creatieve oefeningen, methodieken en visualisatiesdie hun oorsprong vinden in lichaamsgeoriënteerde disciplines, creatief dynamisch coachen en creatieve therapie (zoals o.m. meditatief schilderen en verbeeldingskracht) en de psychosynthese (visualisaties en voice dialogue)

Cursusmateriaal

Hand out oefeningen en reflecties. Literatuurlijst met aanbevolen boeken.

Trainer

Ilse Makelberge

Ilse Makelberge

Ilse neemt haar deelnemers graag mee op avontuur naar hun binnenwereld, naar die minder of helemaal onbekende delen van zichzelf, om daarna terug in de buitenwereld aan te komen: verrijkt, verfrist en geïnspireerd. Ilse gelooft in het creatief potentieel dat in elk van ons aanwezig is en zich wenst te ontwikkelen. Het is vaak door het blokkeren of tegenhouden van dit potentieel door allerlei verwachtingen en overtuigingen dat we onwelzijn in ons leven en werk creëren. Samen zoeken en ervaren hoe dit potentieel kan vrijgemaakt worden is wat Ilse begeestert. Haar begeleidingsstijl wordt vaak omschreven als: verdiepend, speels, warm en creatief.

Prijs

1950€, exclusief btw (max. 14 deelnemers)

KMO Portefeuille

Be the Wellbeing is geregistreerd voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan Be the Wellbeing betaald.  Registratienummer van Be the Wellbeing: DV.O220755.  Meer informatie: www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille, bel naar 1700 of contacteer Be the Wellbeing op +32 (0)496 264 976