Creative and noble leadership can be yours!

 

Would you like personal feedback or get started right away?

Send us a message and we will get back to you soon.

You can also call Ine on 0032 496 264 976 if you prefer personal contact.
 

All the best and talk to you soon,

The Be The Wellbeing Team

Eglantierlaan 43
2020 Antwerp
Belgium

+32 496 264 976

There is a leader in all of us, regardless of your position. When you are truly yourself and close to your core, your leadership naturally shows. And if you want more, you can radiate it towards others too. On a personal, organizational and societal level.  

Be The Wellbeing offers personal coaching and in company training on mature leadership

Efficiënt & bewust communiceren

Een Be the Wellbeing workshop voor iedereen die met mensen samenwerkt. 

Efficiënt & bewust communiceren

Theater & Improvisatie.jpg

Spontane en geplande gesprekken vullen onze (werk)dagen. We moeten fijne en lastige zaken meedelen, mensen overtuigen, presenteren, luisteren, begrijpen, discussiëren, individuele en gezamenlijke doelen bereiken. We beschikken niet over uitgeschreven scripts met dialooglijnen.

Het komt erop aan heel bewust en zo efficiënt mogelijk te communiceren.

Improvisatietheater leert je alert zijn en openstaan voor wat zich aandient, luisteren, je stem en lichaamstaal optimaal inzetten,  echt contact realiseren.

 

Situering

Sta jij bekend als een goede communicator? Sta je open voor de boodschappen en ideeën van je collega’s? Weet je je vlot uit te drukken zodat mensen je begrijpen of wordt jij gezien als het luisterende oor waar iedereen bij terecht kan?

Nooit eerder hadden we de beschikking over zoveel communicatiemiddelen om elkaar te vinden. Maar meer is daarom niet altijd beter. De communicatie in levende lijve is nog steeds de basis voor alle andere vormen, én de meest efficiënte manier om samenwerking te bevorderen en doelen te bereiken. Het is dan ook belangrijk dat je bewust bent van zowel je vaardigheden als zender als de kwaliteit van jezelf als ontvanger in je samenwerking.

Improvisatie is een prachtige methode om op een leuke en directe manier deze vaardigheden eigen te maken. In grote Amerikaanse universiteiten, zoals Harvard, Berkeley en MIT wordt hierop volop ingezet om hun studenten op onconventionele wijze klaar te maken voor een succesvolle toekomst.

Doelgroep

 • Iedereen die met mensen samenwerkt.

 Wat leer je in deze opleiding

 • Contact maken
 • Authentiek communiceren
 • Duidelijk communiceren
 • Echt luisteren zodat mensen echt praten
 • Hoe omgaan met ‘blokkeren’ en een stap verder te gaan
 • Verbeteren van ‘presence’ en beïnvloedingsvaardigheden
 • Je krijgt toegang tot percepties, vaardigheden en inzichten die tot op heden niet mogelijk waren in de dagelijkse business activiteiten, of in een traditionele workshop.

Programma

 • De 4 basisprincipes van improvisatie
 • Experimenteren met de 4 basisprincipes in interactieve groepsoefeningen. Focus op echt contact, duidelijkheid, luisteren, inleving, authenticiteit.
 • Het begrip status als instrument om lichaamstaal, mimiek en stem bewust in te zetten.

Didactische aanpak

 • Deze opleiding verkent de brede principes van improvisatie, een (performing) kunstvorm die pedagogische methoden heeft ontwikkeld voor het verbeteren van individuele spontaneïteit, luisteren en aandacht, expressieve vaardigheden, risico nemen, en vaardigheid in het maken van authentieke sociale en emotionele verbindingen waardoor vertrouwen wordt versterkt.
 • De opleiding bestaat uit een mix van theoretische achtergrond, experimenteren, reflectie, individuele en groepsoefeningen, denken, voelen en doen.

Cursusmateriaal

Een overzicht van de improvisatieprincipes en het begrip status.

Trainer

Ingrid Crollet

Ingrid Crollet

Ingrid kan je typeren als enthousiast, overtuigend en betrokken. Ze mixt theorie en inzichten uit bedrijfspsychologie met technieken en principes uit improvisatietheater en de provocatieve psychologie. Ze daagt mensen uit zichzelf en hun gedrag in vraag te stellen. Ze combineert ruimte voor eigen inbreng met inhoudelijke diepgang en maakt dialoog mogelijk. En vindt dat zelfrelativering en humor fundamenteel zijn om te groeien. Als mens, als team, als organisatie.

Prijs

1950€, exclusief btw (max. 14 deelnemers)

KMO Portefeuille

Be the Wellbeing is geregistreerd voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan Be the Wellbeing betaald.  Registratienummer van Be the Wellbeing: DV.O220755.  Meer informatie: www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille, bel naar 1700 of contacteer Be the Wellbeing op +32 (0)496 264 976