Creative and noble leadership can be yours!

 

Would you like personal feedback or get started right away?

Send us a message and we will get back to you soon.

You can also call Ine on 0032 496 264 976 if you prefer personal contact.
 

All the best and talk to you soon,

The Be The Wellbeing Team

Eglantierlaan 43
2020 Antwerp
Belgium

+32 496 264 976

There is a leader in all of us, regardless of your position. When you are truly yourself and close to your core, your leadership naturally shows. And if you want more, you can radiate it towards others too. On a personal, organizational and societal level.  

Be The Wellbeing offers personal coaching and in company training on mature leadership

Spontane groepsflow

Een Be the Wellbeing workshop voor iedereen die invloed heeft op een team, groep of de creatie en implementatie van nieuwe producten, diensten en processen.

Spontane groepsflow

Theater & Improvisatie.jpg

Spontaan beslissen zonder blokkades, met optimaal resultaat. Focussen op oplossingen, mogelijkheden ontdekken en kansen benutten.  De toekomst ontdekken terwijl we ze samen realiseren.

Dit wordt allemaal van ons verwacht in een continu veranderende en onzekere wereld. Dit is wat je leert met improvisatie.

De vaardigheden die hiervan het fundament zijn en die je in deze 2-daagse ontwikkelt: openstaan voor wat zich aandient, zelfvertrouwen en vertrouwen creëren, fouten vieren, creativiteit vergroten en als groep sterker naar voren treden. Daarmee krijg je ook inzicht in het framework van holistisch improviserend leiderschap, de bijhorende individuele condities en organisationele condities.

 

Situering

Ben jij een adaptieve probleemoplosser, capabel om snel te creëren, te innoveren en tot actie over te gaan onder omstandigheden van grote onzekerheid? Kan je goed luisteren? Durf je fouten te maken? En hoe ga je daarmee om?

Om te floreren in de VUCA-wereld (volatiel, onzeker, complex en ambigu) van vandaag, dienen leiders flexibel te zijn, in staat om denkpatronen te doorbreken en te innoveren. Tegelijkertijd moeten ze rust en helderheid bewaren. Vaak dienen ze met beperkte resources in het moment te beslissen, en toch het vertrouwen in de samenwerking te garanderen.

Improvisatie is een prachtige methode om op een leuke en directe manier deze future-proof vaardigheden eigen te maken. In grote Amerikaanse universiteiten, zoals Harvard, Berkeley en MIT wordt hierop volop ingezet om hun studenten op onconventionele wijze klaar te maken voor een succesvolle toekomst.

Doelgroep

 • Toekomstige en huidige managers en leiders
 • Directeuren
 • Project managers
 • Supervisors en teamleaders
 • Iedereen die invloed heeft op een team, groep of de creatie en implementatie van nieuwe producten, diensten en processen
 • Iedereen die deel uitmaakt van een team

Wat leer je in deze opleiding

 • Oude denkpatronen doorbreken
 • Met plezier werken op het toppunt van je intelligentie
 • Bouwen van (zelf)vertrouwen
 • Echt luisteren zodat mensen echt praten
 • Herkennen, accepteren en bouwen op andermans ideeën
 • Beheren van en vorm geven aan de groepsflow
 • Verbeteren van de teamcreativiteit en innovatieve vaardigheden
 • Je leert de individuele en organisatie-vereisten kennen om dit alles mogelijk te maken.

Programma

Dag 1

 • De 4 basisprincipes van improvisatie
 • Experimenteren met de 4 basisprincipes in interactieve groepsoefeningen. Focus op alertheid, vertrouwen, oplossingen, creativiteit, omarmen van fouten, samenwerking
 • Exploreren van de 4 basisprincipes in de eigen rol

Dag 2

 • Framework van holistisch improviserend leiderschap
 • Individuele condities voor succes
 • Organisationele condities voor succes

 

Didactische aanpak

 • Deze opleiding verkent de brede principes van improvisatie, een (performing) creatieve vorm die pedagogische methoden heeft ontwikkeld voor het verbeteren van individuele spontaneïteit, luisteren en aandacht, expressieve vaardigheden, risico nemen, en vaardigheid in het maken van authentieke sociale en emotionele verbindingen waardoor vertrouwen wordt versterkt.
 • De opleiding bestaat uit een mix van theoretische achtergrond, experimenteren, reflectie, individuele en groepsoefeningen, denken, voelen en doen.
 • Het ultieme doel van de opleiding is om deelnemers te ondersteunen in het ontwikkelen van een innovatieve en improviserende leiderschap mind-set, verscherpen van in-het-moment beslissingen en het snel herkennen van en handelen naar opportuniteiten wanneer ze zich voordoen.

Cursusmateriaal

Een overzicht van de improvisatieprincipes en het framework van holistisch improviserend leiderschap.

Trainer

Ingrid Crollet

Ingrid Crollet

Ingrid kan je typeren als enthousiast, overtuigend en betrokken. Ze mixt theorie en inzichten uit bedrijfspsychologie met technieken en principes uit improvisatietheater en de provocatieve psychologie. Ze daagt mensen uit zichzelf en hun gedrag in vraag te stellen. Ze combineert ruimte voor eigen inbreng met inhoudelijke diepgang en maakt dialoog mogelijk. En vindt dat zelfrelativering en humor fundamenteel zijn om te groeien. Als mens, als team, als organisatie.

Prijs

1950€, exclusief btw (max. 14 deelnemers)

KMO Portefeuille

Be the Wellbeing is geregistreerd voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan Be the Wellbeing betaald.  Registratienummer van Be the Wellbeing: DV.O220755.  Meer informatie: www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille, bel naar 1700 of contacteer Be the Wellbeing op +32 (0)496 264 976